Starptautiskā konferenču sērija “Kultūras Krustpunkti XV”

Otrdiena, 2. novembris, 2021


02.11.2021 09:00

Informācija par pasākumu

No 1. līdz 5. novembrim Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina tiešsaistē sekot līdzi konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XV” notikumiem, kas reprezentēs LKA pētniecisko profilu, kā arī atklās dažādu starpdisciplināru un starp-institucionālu kultūras un mākslas pētnieku komandu un individuālu pētījumu tematus un galvenos rezultātus, tostarp Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” / CARD mērķus un pirmā gada darbības rezultātus. “Kultūras Krustpunktu” ietvaros notiks arī Latvijas valsts simtgades programmas noslēguma konference  “No pirmās uz nākamo simtgadi: veikums, pieredze un perspektīva” ar programmas novērtējuma rezultātu prezentāciju un kultūras sektora pārstāvju vērtējumiem par tādām tēmām kā radošas personas statuss, kultūrpolitikas akcenti jaunajās pamatnostādnēs un kultūras nozares attīstības perspektīvas.

Konferenču sērijas notikumi interesentiem būs skatāmi LKA sociālo mediju platformā Facebook (https://www.facebook.com/LKAkademija) un Youtube kanālā (https://www.youtube.com/LKAkademija).

 

2. novembrī plkst. 10.00–18.00 konferencē “LKA pētnieciskais profils: temati, jautājumi un atbildes” tiks prezentēti 2021. gadā īstenotie LKA pētījumu projekti. Projekta “Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai” pētnieku grupa raksturos radošo industriju profilu un resursus mazajās pilsētās, uz diskusiju par radošo industriju labās prakses piemēriem mazajās pilsētās un to attīstības iespējām aicinot uzņēmējus. Pilskalnu pētnieku grupa pastāstīs, kā notiek pilskalnu jaunatklāšana un kā veidojas vietas nozīme jaunatklāto pilskalnu kontekstā. Pētījuma “Nacionālisma māksla: sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā” pētnieki pievērsīs uzmanību aktuālajam jautājumam – kāda ir mākslas loma solidaritātes veidošanā un uzturēšanā demokrātiskā sabiedrībā? Pētījuma rezultāti sniegs iespēju uzzināt, kā mūsdienu mākslinieki izprot un skaidro  mākslinieciskās brīvības, cenzūras un pašcenzūras izpausmes mūsdienu Latvijā. Diskusijā “Dzīvais kultūras mantojums. Prakses un izaicinājumi” ar nemateriālā kultūras mantojuma kopienu pārstāvjiem iecerēts noskaidrot, kā ikdienā dzīvesveids saplūst ar mantojuma saglabāšanu un kāda ir kopienas pārstāvju pieredze un motivācija iesaistīties tradīciju uzturēšanā. Darba valoda – latviešu.

 

Ar visu konferenču sērijas programmu var iepazīties šeit:

 

 

 

Konference organizēta un konferences materiāli izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība”, Nr.1.1.1.5/18/I/017 un Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu ietvaros. Konferencē tiek prezentēti arī vairāki pētījumi, kas atbalstīti Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā, ko finansē Latvijas Zinātnes padome.

Konferenci organizē LKA Zinātniskās pētniecības centrs. Konferences  sadarbības partneri: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas valsts simtgades birojs, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.